Inloggen

Privacy Statement

Privacy Statement Orange Oil B.V.

Jouw privacy is van groot belang voor Orange Oil. Graag informeren wij je dan ook via onze Privacy Statement omtrent de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Orange Oil verwerkt jouw persoonsgegevens primair om opdrachten, bij opdrachtgevers van Orange Oil, bij je onder de aandacht te brengen. Indien het tot een samenwerking tussen Orange Oil en jou komt, zal Orange Oil jouw persoonsgegevens ook gebruiken om een goede invulling te kunnen geven aan deze samenwerking. Denk hierbij aan het versturen van contracten, facturatie, e.d.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VASTGELEGD
Orange Oil streeft ernaar om uitsluitend noodzakelijke gegevens op te slaan. In beginsel betreft dit N.A.W., functie gerelateerde gegevens en informatie over beschikbaarheid.

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS
Orange Oil zal jouw persoonsgegevens alleen delen met derden als jij daar uitdrukkelijk toestemming voorgeeft.

INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENSVERWERKING
Wij zullen je toestemming vragen op het moment dat wij jouw gegevens willen opnemen in onze database en zullen je tevens informeren over onze bewaartermijn.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Orange Oil zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Gezien het type dienstverlening dat Orange Oil verricht, alsmede de dienstverlening die de professionals waar Orange Oil mee samenwerkt aanbieden, hanteert Orange Oil een initiële bewaartermijn van 10 jaar. Aan het einde van deze bewaartermijn zal Orange Oil wederom met je in contract treden.

JOUW RECHTEN
Orange Oil biedt jou ten alle tijd recht op inzage van jouw persoonsgegevens, evenals het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen.
Je kunt jouw verzoek per e-mail indienen via info@orangeoil.nl met als onderwerp ‘inzage persoonsgegevens’.

Contactpersoon: Kees Molenaar k.molenaar@orangeoil.nl

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent