Privacy Statement

Privacy Statement
Privacy Regelement Orange Oil B.V.

Welkom bij Orange Oil. Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie wij een werkrelatie aan gaan. Orange Oil hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Als u aan Orange Oil persoonsgegevens verstrekt is dit regelement van toepassing. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om dit aandachtig door te lezen. Zodra u uw gegevens heeft verstrekt nemen wij deze op in onze datebase voor het optimaal kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden.

Van wie verwerkt Orange Oil gegevens?
Persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit gaat bijvoorbeeld om persoonsgegevens van:
• Opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers
• Kandidaten die interesse tonen in onze dienstverlening
• Mensen die aan een bedrijf of kandidaat verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Let op: als u persoonsgegevens van derden aan ons doorgeeft, bent u verplicht om hen over onze Privacy Statement te informeren. Zij kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Welke gegevens worden er verwerkt?
Welke gegevens van kandidaten worden verzameld is afhankelijk van het type dienstverlening. Bij bijvoorbeeld het aangaan van een arbeidsverhouding hebben wij de volgende gegevens nodig:
• (Voor)naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
• Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit en pasfoto
• BSN-nummer, bankgegevens, ID bewijs en VAR verklaring
• Curriculum vitea, informatie over opleidingen en werkervaring en eventuele referenties

Schrijft u zich in met behulp van LinkedIn of een ander social media account, dan slaan we uw profielgegevens op met alle daaraan gekoppelde publieke data en contactgegevens.

Kandidaten hebben de mogelijkheid om hun CV naar ons te versturen, zodat wij hun gegevens en wensen kunnen matchen aan die van onze opdrachtgevers. Wij zullen deze gegevens nooit via het internet beschikbaar stellen. Het CV wordt opgenomen in onze lokale database, waar alleen onze consultants toegang toe hebben. Kandidaat gegevens worden niet naar opdrachtgevers verstuurd zonder toestemming.

Wij kunnen gegevens ook gebruiken voor marketing via e-mail, berichten of telefoon. U kunt altijd aangeven geen interesse te hebben in toekomstige marketing berichtgeving.

Waarvoor verwerkt Orange Oil gegevens?
Orange Oil verzamelt en verwerkt informatie voor de volgende doeleinden:
• Dat de bemiddeling tussen kandidaten en opdrachtgevers zo goed mogelijk op maat kan gebeuren. De beste match maken op basis van uw geschiktheid, beschikbaarheid, kwalificaties, vaardigheden, woonplaats en wensen.
• Bij bemiddeling naar een andere baan zullen wij uw gegevens bewaren binnen de wettelijke termijnen om te zorgen voor een zorgvuldige dienstverlening. Door gegevens te verstrekken geeft u hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor.
• Voor verplichte en correcte administratie ter uitvoering van arbeids- en bemiddelingsovereenkomsten

Kan ik zien welke persoonsgegevens Orange Oil van mij verwerkt?
Kandidaten kunnen opvragen welke informatie over hen wordt bewaard. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Dit verzoek kan worden ingediend bij Orange Oil of, indien ze beschikken over een login account, via de website. Kandidaten die zich via de website aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en persoonlijke inloggegevens.

Hoe wordt er gebruikt gemaakt van cookies?
Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en de website op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Orange Oil maakt hierbij gebruik van 'cookies', kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij terugkerende bezoeken aan onze website worden de cookies gebruikt voor het opvragen van eerder ingevoerde gegevens. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Geldt deze Privacy Statement ook op hyperlinks?
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen
Orange Oil kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. De laatste wijziging van deze privacy statement was in maart 2016.

Je bevindt je hierYou are hereVous êtes ici Home > Privacy Statement